روش جالب شهرداری تهران برای درآمدزایی

با اجرای طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای تمام افراد این امکان را دارند که خودرو خود را به مدت ۳۰ دقیقه و به صورت رایگان در معابر این طرح پارک کنند.

به گزارش مشرق، امیرحسین حیدرنیا معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران درباره نحوه محاسبه میزان عوارض پارک هوشمند حاشیه‌ای توسط دوربین‌های هوشمند این طرح گفت: همانطور که اطلاع رسانی شد پارک حاشیه‌ای در ۹۵ معبر در منطقه ۲ تهران اجرا می‌شود که در تمامی این معابر ۳۰ دقیقه ابتدایی پارک رایگان است.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران افزود: هنگامی که فردی در یکی از مناطق مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای خودروی خود را پارک می‌کند، ۳۰ دقیقه ابتدایی پارک خودرو به صورت رایگان است و پس از گذشت ۳۰ دقیقه ابتدایی فرد باید عوارض پارک خودروی خود را پرداخت کند.

روش جالب شهرداری تهران برای درآمدزایی

حیدرنیا ادامه داد:: به علت آنکه همواره هستند کسانی که قصد سوءاستفاده از برخی خلاء‌های قانونی را دارند ما برای جلوگیری از سوءاستفاده این افراد ۹۵ معبر هدف را به صورت منطقه‌ای تقسیم بندی کردیم.

وی تصریح کرد: این دسته از افراد پس از آنکه خودروی خود را در یکی از معابر هدف اجرای طرح پارک هوشمند حاشیه‌ای پارک می‌کنند، پس از ۳۰ دقیقه توقف رایگان اقدام به جابه جایی خودروی خود به چند خیابان آن طرف‌تر می‌کنند تا ۳۰ دقیقه رایگان دیگر بتوانند خودروی خود را پارک کنند و عوارض آن را پرداخت نکنند.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که بر روی تمامی تابلوهای پارک هوشمند حاشیه‌ای بارکدی نصب شده است که این بارکد نشان می‌دهد تقسیم بندی مناطق این طرح و معابری که در یک حلقه قرار می‌گیرند به چه شکل است.

حیدرنیا افزود: با نصب تمام زیر ساخت‌های این طرح و منطقه بندی تمام معابر این تصور اشتباه است که افراد فکر می‌کنند با جابه جایی خودروی خود پس از ۳۰ دقیقه در یک محدوده عوارض پارک هوشمند حاشیه‌ای شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران گفت: هنگامی که معابر به چند حلقه و منطقه تقسیم بندی شد، وقتی فردی در یکی از حلقه‌های مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای خودروی خود را پارک می‌کند پلاک آن توسط دوربین‌های سیار و ثابت مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای خوانده می‌شود و اگر فرد پس از ۳۰ دقیقه خودروی خود را یک کوچه یا یک خیابان در آن منطقه جابه جا کند دیگر شامل تخفیف ۳۰ دقیقه‌ای پارک رایگان نمی‌شود و باید عوارض پارک حاشیه‌ای خود را پرداخت کند.

حیدرنیا تصریح کرد: اگر شهروندان می‌خواهند بدانند که کدام معابر در یک حلقه و منطقه قرار میگرد به هنگام پارک خودرو خود به بارکد ثبت شده بر روی تابلو نصب شده توجه کنند و اگر بارکد ثبت شده در ۲ نقطه یکسان بود بدانند که تنها می‌توانند ۳۰ دقیقه خودرو خود را بصورت رایگان پارک کنند.

وی بیان کرد: اگر فردی پس از ۳۰ دقیقه پارک خودروی خود در یکی از مناطق اجرای طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای از آن منطقه خارج شد و در منطقه‌ای دیگر اجرای این طرح خودروی خود را پارک کرد که بارکدهای ثبت شده در تابلوها متفاوت بود می‌تواند در آن نقطه نیز به مدت ۳۰ دقیقه خودروی خود را به صورت رایگان پارک کند.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران گفت: به زبان ساده می‌توان گفت هنگامی که شخصی در منطقه‌ای از پونک که مشمول اجرای طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای بود به مدت ۳۰ دقیقه خودرو پارک کرد و پس از این مدت از پونک خارج شود و به منطقه سعادت آباد رفت به علت آنکه از حلقه اجرای طرح خارج شده در آن منطقه نیز می‌تواند خودروی خود را به مدت ۳۰ دقیقه بصورت رایگان پارک کند.

حیدرنیا تاکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از افرادی که فکر می‌کنند با جا به جایی یک کوچه‌ای خودروی خود پس از ۳۰ دقیقه پارک عوارض پارک هوشمند شامل حا ل آن‌ها نمی‌شود باید گفت با تکمیل تمام زیرساخت‌ها و نصب بارکد تمامی تابلوها معابری که در یک حلقه پارک هوشمند حاشیه‌ای قرار می‌گیرند برای افراد مشخص می‌شود و جابه جایی خودرو پس از ۳۰ دقیقه در آن حلقه با پرداخت هزینه پارک هوشمند حاشیه‌ای برای فرد همراه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا حلقه‌های پارک هوشمند حاشیه‌ای در مراکز خرید و در کنار مراکز دانشگاهی ایجاد شده است گفت: طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای به صورت یکپارچه در حال برنامه ریزی و اجرا است و اولویت بندی ما بر اساس بار ترافیک موجود در معابر و شریان‌های درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ در مناطق مختلف منطقه است.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه ۲ تهران گفت: اینکه برخی از دانشجویان اعتراض می‌کنند که چرا خیابان‌های مجاور مراکز دانشگاهی ان‌ها شامل طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای شده است باید گفت: ما در کنار اعتراض دانشجویان اعتراض افراد ساکن در آن منطقه را نیز داریم که از ترافیک موجود در آن منطقه ابراز نارضایتی می‌کنند.

حیدرنیا گفت: نگاه ما در بحث اجرای طرح مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای نگاه درآمدزایی صرف نبوده و می‌توان گفت در کنار درآمدزایی نگاه ما به کاهش ترافیک شریان‌های اصلی است.