دستورالعمل جدید دورکاری کارکنان شهرداری تهران ابلاغ شد

با هدف قطع زنجیره سرایت بیماری کرونا؛

دستورالعمل جدید دورکاری کارکنان شهرداری تهران ابلاغ شد

دستورالعمل جدید دورکاری کارکنان شهرداری تهران ابلاغ شد

دستورالعمل جدید دورکاری کارکنان شهرداری تهران با هدف قطع زنجیره سرایت بیماری کرونا؛ از سوی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران امروز ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخشنامه در راستای مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبتنی بر رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی، ایمنی و اعمال محدودیت های هوشمندانه و متناسب برای مقابله با اوج گیری مجدد شیوع ویروس کووید -۱۹ و با توجه به موافقت شهردار تهران و با امضای مظاهریان معاون شهردار تهران ابلاغ شده است.

بر این اساس، سقف بهره مندی از دستورالعمل کار از راه دور در هر واحد سازمانی با نظر بالاترین مقام مسئول و مشروط به تداوم خدمات، حداکثر ۵۰ درصد از کل نیروهای شاغل در واحدهای مربوطه تعیین شده است.

همچنین لزوم رعایت دقیق دستورالعمل ها، پروتکل های بهداشتی، طرح فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ترددهای غیرضروری و پیگیری امور صرفاً از طریق ارتباطات تلفنی و بستر IT مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این بخشنامه استفاده از ماسک توسط کارکنان و مراجعین مطابق با مفاد مندرج در بخشنامه ابلاغی شماره (۲۲ تیرماه ۹۹) ضروری است.

همکاران ایثارگر و جانباز معزز، بیماران خاص و بانوان باردار پس از تایید کمیسیون پزشکی شرکت شهر سالم و مکاتبه واحد متبوع مطابق با مندرجات بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل کار از راه دور ابلاغی (۱۰ اسفند ۹۸) قابلیت بهره مندی از مزایای دستورالعمل مذکور را خواهند داشت.

همچنین بانوان دارای فرزند خردسال (زیر ۶ سال)، همکاران معلول و کم توان جسمی و حرکتی و کارکنان دارای فرزند بیمار خاص و یا معلول مطابق با اولویت های سه، چهار و پنج از ماده ۳ دستورالعمل یاد شده در شمول بهره مندی از دورکاری قرار می گیرند.

بر این اساس، کارکنان مشمول متعهد به اجرای دقیق مفاد مطروحه در ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر با تاکید ویژه بر بندهای ۲ و ۳ (الزام به حضور تکلیفی) هستند و مدیران مربوطه وظیفه نظارت مستمر و موثر بر نحوه ارایه خدمات همکاران دورکار را بر عهده خواهند داشت.

شایان ذکر است مراتب به طور پیوسته با تاکید بر الزام کارکنان به ارایه خدمات پایدار و با کیفیت به شهروندان در دستور کار قرار گیرد.
به منظور حفظ و ارتقای سلامت کارکنان شهرداری تهران، مفاد دستورالعمل کار از راه دور ابلاغی (۱۰ اسفند ۹۸) با لحاظ موارد تکمیلی تا پایان مرداد ماه سال جاری تحت عنوان انجام کار از راه دور با هدف قطع زنجیره سرایت بیماری در کوتاه مدت، توسط وا حدهای تابعه لازم الاجرا خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام مسئول واحد سازمانی خواهد بود.