مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب شد

شهردار تهران شینا انصاری را به سمت مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب کرد.

پیش از این صدرالدین علیپور این مسئولیت را برعهده داشت. انصاری نیز پیش از این در سمت مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشت.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب شد