جلسه ” ستاد مهر ” معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

جلسه ” ستاد مهر ” با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران و معاونین شهرداری تهران به منظور رصد ترافیک اول مهر ماه در معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار شد.

شهرداری تهران