تلاش شبانه‌روزی پاکبانان شهرداری مشهد برای ضدعفونی کردن معابرشهری

تلاش شبانه‌روزی پاکبانان شهرداری مشهد برای ضدعفونی کردن معابرشهری

مشهد _ پاکبانان خدمات شهری شهرداری مشهد برای پیشگیری از شیوع کرونا معابر پرتردد و مناطق حاشیه شهر را به صورت شبانه‌روزی ضدعفونی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاکبانان خدمات شهری شهرداری مشهد شبانه‌روزی معابر پرتردد و مناطق حاشیه شهر را برای پیشگیری از شیوع کرونا گندزدایی و ضدعفونی می‌کنند.