کیفیت هوای شهر مشهد قابل قبول است

کیفیت هوای شهر مشهد قابل قبول است

مشهد – هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت، لشگر، سجاد، خیام شمالی، خاقانی و مفتح در شرایط پاک و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۶۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت، لشگر، سجاد، خیام شمالی، خاقانی و مفتح در شرایط پاک و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول است.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار آوینی با عدد شاخص ۹۹ در شرایط قابل قبول گزارش شده است