لزوم توجه شهرداری تهران به ارائه گزارش اجرای مصوبات شورا

مجید فراهانی

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران به لزوم توجه شهرداری تهران به ارائه گزارش اجرای مصوبات شورا بر اساس تکالیف مقرر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، با عنایت به لزوم گزارشگری شهرداری تهران در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درباره «لزوم توجه شهرداری تهران به ارائه گزارش اجرای مصوبات شورا بر اساس تکالیف مقرر» تذکر می دهم.

فراهانی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده از ابتدای دوره پنجم تاکنون در مصوبات متعددی شهرداری تهران مکلف به ارائه گزارش اجرای مصوبه در دوره های زمانه سه ماه، شش ماه و سالانه شده است تا با گزارش شهرداری در خصوص اجرای مصوبه اعضاء شورا در جریان کیفیت اجراء، موانع و عوامل عدم اجراء دقیق و درست مصوبه شورا قرار گیرند.

عضو شورای شهر تهران گفت: اما متاسفانه جز در موارد اندکی شهرداری تهران گزارشی از اجرای مصوبه به شورا ارائه نکرده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار کرد: بدون شک اجرای مصوبات و دستیابی به نتایج و آثار تصمیمات نمایندگان منتخب مردم در شورا به سه موضوع نیاز دارد.

فراهانی با اشاره به سه موضوع مورد اهمیت برای اجرای مصوبات افزود: در این خصوص به اطلاع رسانی و انعکاس دقیق و درست مصوبات به واحدهای اجرایی شهری و ذی نفعان، اراده جدی مدیران ارشد شهرداری بر اجرایی نمودن مصوبات شورا توسط واحدهای اجرایی، گزارش گیری از واحدهای اجرایی و انعکاس آن به شورا در اجرای مصوبات نیاز دارد.

فراهانی گفت: البته در این میان توجه به مطالبه گری شهروندان عزیز در پیگیری اجرای تکالیف قانونی مدیریت شهری و دیگر دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین، مقررات و مصوبات می تواند زمینه ساز تغییر رفتار باشد، تا شهر و شهرداری از ثمرات توجه به قانون و رعایت الزامات و مصوبات شورای شهر برخوردار شود.