تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری الکترونیک می‌شود

تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری الکترونیک می‌شود

تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری الکترونیک می‌شود

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمان شهرداری مشهد گفت: دورکاری موضوعی منفک از شهرداری الکترونیک است بنابراین خواهشمندم شهرداران مناطق این دو منطقه را بررسی کنند زیرا برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری الکترونیک شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی در جلسه شورای شهرداران مناطق که با حضور مهدی حاتمی، مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری، محمدیوسف پیروی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمان شهرداری مشهد، زری جراح، مدیر کل منابع انسانی شهرداری مشهد و شهردارن مناطق که با موضوع بررسی مسائل دورکاری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به دغدغه مسئولین اداری اظهار کرد: در تاریخ ۲۴ اسفند سال گذشته نامه ای به مدیران مبنی بر اینکه اداره برنامه‌ریزی و توسعه از زیرمجموعه معاونت توسعه منابع خارج شده است، ارسال شد. در واقع در ساختار اداره برنامه‌‍ریزی را زیر نظر شخص شهردار قرار داده‌ایم که طبعا امور اداری هم زیرمجموعه حوزه برنامه‌ریزی است.
وی افزود: گزارش‌های ارسال شده حاکی از آن است که بسیاری از آمارهای ارائه شده از مناطق همچنان توسط معاون مالی و پشتیبانی ارائه می‌شود.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمان شهرداری مشهد بیان کرد: مساله بعدی تفکیک دورکاری و شهرداری الکترونیک است. آنچه ما به عنوان شهرداری الکترونیک از آن نام می‌بریم، همان چیزی است که در منطقه ۸ و۱۲ رخ داده است.
پیروی خاطرنشان کرد: دورکاری موضوعی منفک از شهرداری الکترونیک است بنابراین خواهشمندم شهرداران مناطق این دو منطقه را بررسی کنند زیرا برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال تمامی مناطق شهرداری الکترونیک شوند.
وی اضافه کرد: موضوع سوم مربوط به دستورالعمل مدیریت ریسک است. تاکنون این اتفاق رخ نداده و جداول ریسک فرآیندی تاکنون تهیه نشده است بنابراین درخواست می‌کنم جداولی که در این دستورالعمل پیوست شده مطالعه و تکمیل شود و آموزش‌های مرتبط نیز ارائه خواهد شد.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمان شهرداری مشهد تصریح کرد: بسیاری از نکات مطرح‌شده توسط شهرداران یادداشت شده و در کمیسیون دورکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پاسخ آن به صورت مکتوب اعلام خواهد شد.
حوریه جمالی پور