واگذاری نامگذاری ۵۰۰ کیلومتر از معابر به شهروندان تهرانی

واگذاری نامگذاری ۵۰۰ کیلومتر از معابر به شهروندان تهرانی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در نظر دارد ضمن برگزاری یک فراخوان عمومی، انتخاب نام برای طرح ۵۰۰ کیلومتری احداث مسیر دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو شهر تهران را به شهروندان واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در نظر دارد ضمن برگزاری یک فراخوان عمومی، انتخاب نام برای طرح ۵۰۰ کیلومتری احداث مسیر دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو شهر تهران را به شهروندان واگذار کند. این فراخوان عمومی با هدف آشنایی پایتخت نشینان با ویژگی های طرح مذکور و در راستای توجه به شعار “تهران، شهری برای همه” ترتیب داده شده است و پس از طی مراحل گزینش و داوری، از بهترین اسامی پیشنهادی ضمن اعطای جوایز نفیس تقدیر خواهد شد. علاقه مندان می توانند پس از مطالعه کامل ویژگی های طرح مذکور و همچنین شرایط موردنظر برای ارائه نام، عناوین پیشنهادی به همراه نام و نام خانوادگی و نشانی پست الکترونیکی خود را از تاریخ شنبه ۲۸ تیرماه لغایت شنبه ۴ مردادماه به شماره ۰۹۱۹۱۲۳۲۳۲۱ پیامک کنند. معاونت فنی و عمرانی در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار بوده و مالک معنوی آنها به شمار می آید.

طرح ۵۰۰ کیلومتری احداث مسیر دوچرخه و بهسازی معابر پیاده رو شهر تهران

سال ۱۳۹۹ را باید زمان تلاش برای بهبود کیفیت معابر پیاده روی پایتخت دانست چراکه اقداماتی متعدد با مشخصات و ویژگی های فنی همسان در سطح مناطق ۲۲ گانه آغاز شده است تا شهر تهران در چشم انداز طرح از ۵۰۰ کیلومتر معبر پیاده روی استاندارد در قالب یک رینگ پیوسته برخوردار شود پیاده روهای بهسازی شده خیابان کریمخان زند که به مسیرهای ویژه دوچرخه نیز مجهز شده اند، مصداق عینی و مشخص این طرح است.

نگاهی به مشخصات و مزایای طرح

۱- تامین عرض ایمن برای عبور پیاده و دوچرخه
۲- رفع معارضات تاسیساتی از مسیر عبور شهروندان و ساماندهی تاسیسات موجود
۳- استفاده از مصالح ارزان و بادوام (بتن درجا)
۴- سازگاری بیشتر با محیط زیست
۵- تسهیل تردد سالمندان، کودکان و شهروندان کم توان جسمی به دلیل مسطح ساختن معبر و رعایت اصول دسترس پذیری
۶- قابلیت ترمیم آسان و کم هزینه
۷- بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیر دوچرخه در قالب یک رینگ پیوسته ۵۰۰ کیلومتری

شرایط مورد نظر برای نام های پیشنهادی

۱- نام های پیشنهادی می بایست فارسی باشند و ارائه کلمات ترکیبی، براساس قواعد دستور زبان فارسی صورت پذیرد.
۲- نام های پیشنهادی باید معرف بخشی از ویژگی های طرح باشند.
۳- جنبه های زیباشناختی همچون خوش آوایی و موجز یا مختصر بودن نام پیشنهادی باید مدنظر قرار گیرد.