اجرای طرح ساماندهی سرویس مدارس با همکاری شهرداری تهران

 عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم اعطای ۱۰۰ دستگاه دوچرخه به یکی از مدارس پسرانه منطقه ۱۷ تهران از سوی شهرداری، اظهار داشت: تعامل فرهنگی بین آموزش و پرورش و شهرداری می‌تواند تحولات عظیم اجتماعی را به همراه داشته باشد که خوشبختانه در حال حاضر این تعامل به خوبی ایجاد شده و نتایج موثری را سبب شده است.

وی افزود: پیش‌نیاز آموزش با کیفیت سلامت روحی و جسمی است و آ‌رامش محیطی برای دانش‌آموزان را می‌طلبد و تعامل شهرداری با آموزش و پرروش بر همین اساس صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه توجه به نیاز‌های روحی و جسمی دانش‌آموزان، کیفیت فعالیت نیرو‌های انسانی آینده را تأمین خواهد کرد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و آموزش و پرورش در صورتی که توسعه فرهنگ را همیشه مدنظر قرار داشته باشد به نتایج خوبی دست خواهد یافت.

فولادوند بیان داشت: متأسفانه بسیاری از مواقع حرف‌ها بدون پیوست فرهنگی اجرا می‌شود که این مسأله سبب شده است بین راه دچار مشکل شویم و اکنون شهرداری برنامه‌های با پیوست فرهنگی آغاز کرده است.

وی خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی سرویس مدارس نیز از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک آموزش و پرورش و شهرداری بوده که نتایج خوبی را به همراه داشته است و امیدوارم با توان بیشتری بتوانیم در جهت توسعه فرهنگ در کشور اقدام کنیم.