برج آزادی؛ میزبان جلسه شورای معاونین شهرداری تهران

این رویداد با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران و علی اکبر صفی پور، مدیرعامل بنیاد رودکی بود.

مدیرعامل بنیاد رودکی در این جلسه با اشاره به اینکه این بنیاد در دو بحث برج آزادی و پهنه رودکی با شهرداری تهران در تعامل است، بر همکاری میان دو مجموعه تاکید کرد.

برج آزادی؛ میزبان جلسه شورای معاونین شهرداری تهران

صفی پور گفت: وقتی به پیشینه برج آزادی به عنوان نماد تهران نگاه می کنیم، این مجموعه در معرفی شهر تهران کلیدی بوده و نیاز است که با همکاری شهرداری این جایگاه احیا شود.

وی در ادامه بر اهمیت حمایت شهرداری در نگهداری برج با توجه به جایگاه فضاهای فرهنگی در شهر تاکید کرد.

بیست و نهمین جلسه شورای معاونین، مشاورین و شهرداران شهرداری تهران دوشنبه 11 شهریور ماه در تالار آیینه برج آزادی برگزار شد.